PIT-0 DLA SENIORÓW

You are currently viewing PIT-0 DLA SENIORÓW

PIT-0 dla seniorów.  Czym jest ulga z tytułu aktywności zawodowej seniorów? Kogo obejmuje ulga oraz jaka jest kwota limitująca przychód zwolniony z PDOF? Wyjaśniamy oraz wskazujemy przykładowy wniosek dla osób korzystających z ulgi.

PIT-0 DLA SENIORÓW – KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI

Ulga z tytułu aktywności zawodowej seniorów obowiązuję od 1 stycznia 2022r. Została wprowadzona w życie poprzez nowelizację Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez dodanie art. 21 ust. 1 pkt 154. 

Ulga dotyczy kobiet powyżej 60 roku życia oraz mężczyzn powyżej 65 roku życia. Ulga polega na zwolnieniu części uzyskiwanych przez seniorów przychodów z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnieniu podlegają przychody:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenie, o których mowa w art. 13 pkt 8 Ustawy o PDOF,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub 5% podatkiem od własności intelektualnej albo zawarte w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 Co ważne – dotyczy ona osób, które osiągając przychód wykazany powyżej podlegają tytułowi ubezpieczeń społecznych w związku z ich otrzymywaniem oraz nie otrzymują:

  • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS
  • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS
  • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń
  • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej
  • uposażenia przysługującemu sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego

Zwolnienie dotyczy więc osób, które uzyskują przychód ze stosunku pracy, umowy zlecenie oraz części osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego uzyskali uprawnienie do jednego z wymienionych świadczeń lecz go nie pobierają.

LIMIT ULGI DLA SENIORÓW

Suma przychodów zwolnionych w ramach ulgi PIT-0 dla seniorów nie może przekroczyć rocznie kwoty 85.528 PLN. Po przekroczeniu kwoty zwolnionej na mocy ulgi PIT-0 podatek dochodowy naliczany będzie z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30.000 PLN.

WZÓR OŚWIADCZENIA

Z ulgi dla seniorów można skorzystać w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym podatnik uzyskał przychody objęte ulgą lub w trakcie roku przy obliczaniu zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku pracowników lub zleceniobiorców, którzy chcą skorzystać z ulgi w trakcie roku konieczne jest złożenie płatnikowi zaliczek na podatek dochodowy wniosku o zastosowanie ulgi. Przykładowy wniosek mogą Państwo pobrać z naszych zasobów:

ULGA PIT-0 – WZÓR WNIOSKU

Dodaj komentarz