NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY

You are currently viewing NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało w dniu 23 marca 2023r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY

Jak już wcześniej informowaliśmy – nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadziła nowe przywileje pracownicze, które dotyczą:

  • zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem,
  • urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Zmiana wzoru świadectwa pracy podyktowana jest także wprowadzeniem przepisów dotyczących pracy zdalnej, a dokładnie tzw. “okazjonalnej” pracy zdalnej, której wymiar roczny został ustalony w nieprzekraczalnym wymiarze 24 dni bez względu na liczbę pracodawców, u których pracownik będzie świadczył pracę w danym roku kalendarzowym.

Projektodawca proponuje, by w związku ze zmieniającymi się przepisami Kodeksu Pracy, do świadectwa pracy wprowadzić nowe informacje, które będą niezbędne dla przyszłych pracodawców. Świadectwo pracy ma informować o:

  • wykorzystanym w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy – przysługującym wymiarze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych (maksymalnie 2 dni lub 16 godzin w roku),
  • wykorzystanym w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy – przysługującym wymiarze urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny, który takiej opieki wymaga z przyczyn medycznych (maksymalnie 5 dni w roku),
  • wykorzystanym wymiarze okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek (maksymalnie do 24 dni w roku).

Dodaj komentarz