NOWE TERMINY WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

You are currently viewing NOWE TERMINY WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Od dnia 6 sierpnia 2023r. obowiązują nowe przepisy, które uchylają art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020r. (tzw. “tarcza antykryzysowa”) i określają graniczne daty przedłużenia orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRE TRACĄ WAŻNOŚĆ DO 5.08.2023R.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynął:

  • do 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.

Orzeczenia te będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego, ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRE TRACĄ WAŻNOŚĆ PO 5.08.2023R.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upływa 6 sierpnia 2023r. lub później nie podlega przedłużeniu. Och okres ważności kończy się w terminie określonym w orzeczeniu.

UWAGA! Nowe przepisy, które obowiązują od 6 sierpnia 2023 r. nie dotyczą orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS. Zatem mogą być one przedłużane tylko w oparciu o art. 15zc ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”. 

Źródło:

PFRON

Dodaj komentarz