MOTTO NASZEJ FIRMY

You are currently viewing MOTTO NASZEJ FIRMY

Wygląd oraz treść stron internetowych pełnią ogromną rolę w funkcjonowaniu każdej firmy. Nie inaczej jest z naszą. Dążymy do tego by wizualne aspekty strony internetowej pełniły rolę naszej wizytówki a treść na niej zawarta w 100% odzwierciedlała wizerunek naszej firmy a także drogę, którą obraliśmy kompleksowo realizując pełen zakres naszych usług.

Grafika obrazująca poszczególne strony naszej witryny nawiązuje do symboliki mostu. Nie ma w tym przypadku mowy o żadnym przypadku. Tożsamość naszej firmy budowana jest w oparciu o motto, które przewodzi naszej pracy:

“Dążymy do tego by być mostem łączącym profesjonalny outsourcing z zaletami posiadania wewnętrznego działu administracji kadrowo-płacowej”​ https://www.kadry-place.info/#misja

Firmy rozważające przekazanie spraw kadrowo-płacowych firmie zewnętrznej analizują zalety wynikające z posiadania wewnętrznego działu administracji kadrowo-płacowej z korzyściami płynącymi z współpracy z firmą outsourcingową. 

Interpretacja przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych czy przepisów podatkowych jest dużym wyzwaniem dla osób zarządzających przedsiębiorstwem, wiążącym się z ryzykiem popełnienia błędu, który w skutkach może być dla pracodawcy dość kosztowny a także niekorzystnie wpływający na wizerunek firmy. Przekazanie spraw kadrowo-płacowych firmie zewnętrznej minimalizuje to ryzyko, przenosząc je na dostawcę usług dysponującego wiedzą w tym zakresie (know-how). Wśród czynników przemawiających za podjęciem decyzji o przekazaniu obsługi kadrowo-płacowej firmie zewnętrznej, poza czynnikami systemowymi (sprzęt, oprogramowanie wymagające stałej aktualizacji czy wsparcia serwisowego) najczęściej pojawia się aspekt związany z poufnością danych. Jako firma zewnętrzna zapewniamy zachowanie bezpieczeństwa poufności danych i gwarantujemy, że dane wrażliwe nie będą migrowały zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz organizacji. Niewątpliwie – poufność danych kadrowo-płacowych wewnątrz firmy jest zaletą przemawiająca na korzyść usługi outsourcingowej.

Jakie aspekty przemawiają zazwyczaj za realizacją zadań kadrowo-płacowych wewnątrz firmy? Niewątpliwie do zalet takiej formy funkcjonowania należy zaliczyć czas reakcji na zapotrzebowanie osób zarządzających firmą. Osoba zatrudniona w ramach struktury firmowej zazwyczaj pozwala skrócić czas reakcji potrzebny na przygotowanie dokumentu lub udzielenie opinii w konkretnym temacie.

Czy decyzja o przekazaniu spraw kadrowo-płacowych musi się wiązać z wyborem alternatywnych zalet i nieść za sobą konsekwencje podjętych decyzji? Jesteśmy pewni, że nie.

Dlatego most stał się symbolem wizerunku naszej wizytówki. Most to nie tylko symbol solidności, trwałej podstawy lecz także symbol pośredniczenia między dwoma obszarami lub światami funkcjonowania.

Dla nas most jest symbolem połączenia zalet posiadania wewnętrznego działu z tymi wynikającymi z przekazania spraw kadrowo-płacowych na zewnętrz firmy. Jesteśmy przekonani, że w tym aspekcie nie jesteście zmuszeni do słowa alternatywa.

Dodaj komentarz