MINIMALNY PRÓG ODSETEK ZA ZWŁOKĘ W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS

You are currently viewing MINIMALNY PRÓG ODSETEK ZA ZWŁOKĘ W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS

Minimalna wartość odsetek za zwłokę w opłacaniu składek ZUS ulega zmianie wraz z początkiem 2024r. Przypominamy, że zgodnie z art. 23 ust. 1a odsetek nie nalicza się, gdy ich wysokość nie przekroczyłaby 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia:

art. 23 ust. 1a: “Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 1b–1f”

MINIMALNA WARTOŚĆ ODSETEK ZA ZWŁOKĘ W 2024R.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi:

  • 4.242 PLN brutto w okresie od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r.
  • 4.300 PLN brutto w okresie od 1 lipca 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Mając na uwadze kwotę wynagrodzenia minimalnego, odsetek za zwłokę w opłacaniu składek społecznych do ZUS nie nalicza się, jeśli ich wysokość nie przekroczy:

  • 42,42 PLN w okresie od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r.
  • 43,00 PLN w okresie od 1 lipca 2024r. do 31 grudnia 2024r.
 

Dodaj komentarz