EWIDENCJA CZASU PRACY 2023

You are currently viewing EWIDENCJA CZASU PRACY 2023
Na naszym blogu informowaliśmy o normach czasu pracy obowiązujących w 2023r. Dzisiaj mamy dla Was wzór ewidencji czasu pracy na cały 2023r. w formie arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia prowadzenie rejestru pracy w formie elektronicznej.

LICZBA GODZIN PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY 2023r.:

Przypominamy, że wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku 2023 pracowników zatrudnionych na pełny etat przedstawia się następująco:

 • 10 DNI WOLNYCH
 • 21 DNI PRACUJĄCYCH
 • 8 DNI WOLNYCH
 • 20 DNI PRACUJĄCYCH
 • 8 DNI WOLNYCH
 • 23 DNI PRACUJĄCYCH
 • 11 DNI WOLNYCH
 • 19 DNI PRACUJĄCYCH
 • 10 DNI WOLNYCH
 • 21 DNI PRACUJĄCYCH
 • 9 DNI WOLNYCH
 • 21 DNI PRACUJĄCYCH
 • 10 DNI WOLNYCH
 • 21 DNI PRACUJĄCYCH
 • 9 DNI WOLNYCH
 • 22 DNI PRACUJĄCYCH
 • 9 DNI WOLNYCH
 • 21 DNI PRACUJĄCYCH
 • 9 DNI WOLNYCH
 • 22 DNI PRACUJĄCE
 • 10 DNI WOLNYCH
 • 20 DNI PRACUJĄCYCH
 • 12 DNI WOLNYCH
 • 19 DNI PRACUJĄCYCH

EWIDENCJA CZASU PRACY

Ewidencja czasu pracy jest dokumentem, który zawiera informacje o czasie pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę a także o wymiarze oraz przyczynie nieobecności w pracy (tj. urlopy czy choroby). Ewidencja może być prowadzona w dwóch formach: papierowej lub elektronicznej.

Obowiązek i cel prowadzenia ewidencji czasu pracy wynika z art. 149 Kodeksu Pracy:

Art. 149

§1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie. 

§2. W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest nie tylko jednym z obowiązków pracodawcy lecz także narzędziem, które pozwala na prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia pracownika. 

Podstawowym niezbędnym elementem, który powinna zawierać każda ewidencja czasu pracy, jest:

 • liczba godzin pracy, którą pracownik przepracował, w tym pracy w niedzielę i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, oraz w dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy,
 • dyżury,
 • urlopy,
 • zwolnienia od pracy, oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Nie istnieje więc wzór, który został narzucony pracodawcy przez Ustawodawcę, lecz dokument, który stanowi u pracodawcy ewidencję czasu pracy powinien uwzględniać wszystkie elementy, które są wymagane przepisami prawa pracy.

W naszych zasobach znajdziecie wzór ewidencji czasu pracy, przygotowany w arkuszu kalkulacyjnym umożliwiający prowadzenie rejestru w formie elektronicznej:

EWIDENCJA CZASU PRACY 2023

Dodaj komentarz