DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

You are currently viewing DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych oraz średnich w okresie od 20 grudnia 2021r do 9 stycznia 2022r. wprowadzona zostało uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w ww okresie. 

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY? 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci (osób niepełnosprawnych) w wieku: 

  • do 8 lat, 
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, 
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wpływa limit dni zasiłku opiekuńczego udzielanego na zasadach ogólnych. 

KIEDY PRAWO DO DODATKOWEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO NIE PRZYSŁUGUJE? 

Jeśli drugi rodzic może zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej – zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. 

OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI 

W celu otrzymania świadczenia opiekuńczego w związku ze sprawowaną osobistą opieką nad dzieckiem pracownik powinien złożyć pracodawcy bądź zleceniodawcy oświadczenie. Wzór oświadczenia można pobrać bezpośrednio ze strony ZUS. 

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą albo osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność składają oświadczenie w ZUS na przykład za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).  

Brak złożonego oświadczenia uniemożliwi pracodawcy, zleceniodawcy lub Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wypłatę świadczenia za okres opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną. 

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 2331). 

 

Ten post ma jeden komentarz

  1. Tomasz Michałowski

    UX Twojego bloga jest optymalne i nowatorskie, ostylowanie CSS sprawia wrażenie świeżości fajnie też że zadbałeś o detale to “kuje” w oczy. Długo pracowałeś nad jego realizacją ?

Dodaj komentarz