DODATKOWY DZIEŃ WOLNY ZA SOBOTĘ 11.11.2023

You are currently viewing DODATKOWY DZIEŃ WOLNY ZA SOBOTĘ 11.11.2023

W listopadzie dzień świąteczny przypada w sobotę. Mowa o Narodowym Święcie Niepodległości (11.11). Oznacza to, że osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę pracodawcy powinni udzielić dodatkowego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego stosowanego w zakładzie pracy (lub dla danej grupy pracowników).

art. 130 § 2 KODEKSU PRACY

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy:

“Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

Dla pracowników oznacza to dodatkowy dzień wolny od pracy natomiast dla pracodawców konieczność obniżenia wymiaru czasu pracy i udzielenia dodatkowego dnia wolnego. 

Pracodawca może wskazać dokładny dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników lub dla danej grupy pracowników podając taką informację do ich publicznej wiadomości. Nic nie stoi także na przeszkodzie by dodatkowy dzień wolny był udzielany pracownikom na ich indywidualny wniosek ze wskazaniem dnia, w którym chcieliby uzyskać wolne. Należy jednak pamiętać, że taka forma udzielenia dnia wolnego jest uzależniona od zgody pracodawcy, który nie jest zobligowany do wyrażenia zgody na wniosek pracownika a decyzję o wskazaniu konkretnego dnia wolnego może podjąć jednostronnie, bez względu na oczekiwania pracownika.

ZWOLNIENIE LEKARSKIE LUB URLOP PRZYPADAJĄCE W DNIU WYZNACZONYM JAKO WOLNY ZA 11.11

Udzielenie dodatkowego dnia wolnego dotyczy także osób, którym zostało wystawione zwolnienie lekarskie na dzień przypadający w sobotę 11.11, a które powróciły do pracy w listopadzie. Jeżeli jednak choroba przypada na dzień, który został przez pracodawcę wyznaczony jako dzień wolny za święto 11.11 to pracownikowi takiemu nie przysługuje dodatkowy dzień wolny w innym okresie.

Identycznie wygląda sytuacja z urlopem wypoczynkowym. Jeśli urlop wypada w dniu wolnym wyznaczonym przez pracodawcę w zamian za święto 11.11 to pracownik nie korzysta w tym dniu z urlopu, lecz z dnia wolnego.

SKUTKI NIEUDZIELENIA DNIA WOLNEGO ZA 11.11

Pracownikowi, któremu nie został udzielony dzień wolny za święto przypadające w sobotę 11.11 należy wypłacić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.

Powyższe rozważania oparte są na podstawowym systemie czasu pracy, w którym sobota jest dniem wolnym od pracy. W przypadku innych systemów (np. równoważnego) nie będziemy mówili o dniu wolnym za sobotę a obligatoryjne będzie zachowanie normy czasu pracy wynoszącej 160 godzin (przypomnienie: dla osób zatrudnionych na pełen etat).

Zachęcamy do odwiedzenia zasobów nasze strony, wśród których znajdziecie m.in. ewidencję czasu pracy na rok bieżący, która przypomina o opisanym dzisiaj obowiązku udzielenia dnia wolnego za 11.11.

Dodaj komentarz