DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 2022r. – zmiany

You are currently viewing DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 2022r. – zmiany

Od początku 2022r. wprowadzone zostaną zmiany w zakresie obejmowania oraz ustawania dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz chorobowego.

WNIOSEK DOROZUMIANY OBJĘCIA UBEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM

Obecne przepisy systemu ubezpieczeń społecznych uwzględniają tzw. dorozumiane objęcie ubezpieczeniem. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku gdy składki za dany miesiąc zostały rozliczone oraz opłacone w ustawowym terminie. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022r. precyzują zasady objęcia ubezpieczeniem dobrowolnym. Nastąpi ono tylko na podstawie złożonych dokumentów zgłoszeniowych na formularzu ZUS ZUA.

 NIETERMINOWE OPŁACANIE SKŁADEK A USTANIE UBEZPIECZENIA

Ustanie dobrowolnych ubezpieczeń społecznych następuje wraz z ustaniem tytułu im podlegania (np. w wyniku złożenia formularza ZUS ZWUA w związku z podjęciem pracy oznaczającej konieczność objęcia pracownika ubezpieczeniami obowiązkowymi). Obecny stan prawny uwzględnia ustanie ubezpieczeń dobrowolnych w przypadku nieterminowego opłacania składek. Od początku 2022r. nieterminowe opłacanie składek nie będzie stanowiło przyczyny ustania ubezpieczenia.

O ile zaległość w składkach na ubezpieczenia społeczne nie będzie równoznaczna z ustaniem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, o tyle wartość zaległości będzie wpływała na prawo do świadczeń chorobowych. Jeśli zaległość ta przekroczy kwotę 1% minimalnego wynagrodzenia, to prawo do świadczeń nie będzie przysługiwało do czasu spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia przedawni się jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

Przygotowano na podstawie informacji bezpośrednio na stronie www Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

 

Dodaj komentarz