DŁUŻSZY URLOP DLA RODZICÓW WCZEŚNIAKÓW

You are currently viewing DŁUŻSZY URLOP DLA RODZICÓW WCZEŚNIAKÓW

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej zapowiedziało 21 maja 2024r. zaprezentowanie projektu ustawy, która wydłuża urlopy związane z rodzicielstwem dla rodziców wcześniaków oraz dzieci hospitalizowanych po narodzinach. Projekt zmian ma zostać zaprezentowany w piątek, 24 maja 2024r.

DŁUŻSZY URLOP DLA RODZICÓW WCZEŚNIAKÓW

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami urlopy związane z macierzyństwem działają na zasadach ogólnych niezależnie od tego, jak długo dziecko musi pozostać w szpitalu. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej zapowiedziało projekt ustawy, który wprowadzi zasadę “tydzień za tydzień”. Zasada ta oznacza, że urlop rodziców wcześnie urodzonych lub tych, które z różnych powodów medycznych będą pozostawać w szpitalu zostanie wydłużony o tydzień za każdy tydzień hospitalizacji dziecka. 

URLOP RODZICIELSKI W WYMIARZE 41 LUB 43 TYGODNI NA ZASADACH OGÓLNYCH

Nowelizacja Kodeksu Pracy w 2023r. wprowadziła zmiany wynikające z unijnej dyrektywy. Długość urlopu rodzicielskiego została wydłużona z 32 tygodni do 41 tygodni w przypadku narodzin jednego dziecka oraz z 34 do 43 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka. Dodatkowy czas został wprowadzony z myślą o ojcach, którzy będą mogli przeznaczyć go na opiekę nad swoim dzieckiem. Treść znowelizowanego art. 1821a. § 1. Kodeksu Pracy przyjęły postać:

“Pracownicy – rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do:
1) 41 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;
2) 43 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.”

Urlop rodzicielski w wymiarze 9 tygodni przysługuje każdemu z pracowników-rodziców a prawa tego nie można przenieść na drugiego z nich:

art. 1821a. § 4. Kodeksu Pracy:

“Każdemu z pracowników – rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wymiaru urlopu określonego w § 1 i 2. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z pracowników – rodziców dziecka.”

Istotną zmianą był również planowany tzw. urlop „za życiem”, który obejmuje rodziców dziecka nieuleczalnie chorego, trwający 65 lub 67 tygodni w zależność od liczby urodzonych dzieci.

art. 1821a. § 2. Kodeksu Pracy:

“Pracownicy – rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w wymiarze do:
1) 65 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;
2) 67 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.”

 

Dodaj komentarz