CZAS PRACY NA ROK 2024

You are currently viewing CZAS PRACY NA ROK 2024
Sposób ustalenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym został zdefiniowany w art.  130. Kodeksu Pracy:
§  1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:
1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

LICZBA GODZIN PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY 2024r.:

Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku 2024 pracowników zatrudnionych na pełny etat przedstawia się następująco:

 • 10 DNI WOLNYCH (W TYM 1 DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ 6.01.2024R.)
 • 21 DNI PRACUJĄCYCH
 • 8 DNI WOLNYCH
 • 21 DNI PRACUJĄCYCH
 • 10 DNI WOLNYCH
 • 21 DNI PRACUJĄCYCH
 • 9 DNI WOLNYCH
 • 21 DNI PRACUJĄCYCH
 • 11 DNI WOLNYCH
 • 20 DNI PRACUJĄCYCH
 • 10 DNI WOLNYCH
 • 20 DNI PRACUJĄCYCH
 • 8 DNI WOLNYCH
 • 23 DNI PRACUJĄCYCH
 • 10 DNI WOLNYCH
 • 21 DNI PRACUJĄCYCH
 • 9 DNI WOLNYCH
 • 21 DNI PRACUJĄCYCH
 • 8 DNI WOLNYCH
 • 23 DNI PRACUJĄCE
 • 11 DNI WOLNYCH
 • 19 DNI PRACUJĄCYCH
 • 11 DNI WOLNYCH
 • 20 DNI PRACUJĄCYCH

OD CZEGO ZALEŻY WYMIAR CZASU PRACY?

Wymiar czasu pracy uzależniony jest od warunków zatrudnienia określonych w umowie o pracę. Jeśli pracownika z pracodawcą wiąże umowa na pół etatu lub 3/4 etatu – wymiar czasu pracy ustala się mnożąc dobowy wymiar czasu pracy (odpowiednio 4h lub 6h) przez liczbę dni roboczych poszczególnych miesięcy kalendarzowych.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu w miesiącu styczniu przepracować powinien 84h. Wynika to z mnożenia dobowego wymiaru czasu pracy (4h) przez liczbę dni roboczych przypadających do przepracowania w styczniu (21 dni).

Zachęcamy do pobrania ewidencji czasu pracy, która zawiera wszystkie podstawowe dane wymagane przepisami prawa pracy:

EWIDENCJA CZASU PRACY 2024 (kadry-place.info)

W przypadku pytań – zachęcamy do kontaktu.

Dodaj komentarz