You are currently viewing CZAS PRACY 2022r.

CZAS PRACY 2022r.

Sposób ustalenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym został zdefiniowany w art.  130. Kodeksu Pracy:
§  1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:
1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

LICZBA GODZIN PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY 2022r.:

Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku 2022 pracowników zatrudnionych na pełne etat przedstawia tabela:

wymiar czasu pracy 2022

OD CZEGO ZALEŻY WYMIAR CZASU PRACY?

Wymiar czasu pracy uzależniony jest od warunków zatrudnienia określonych w umowie o pracę. Jeśli pracownika z pracodawcą wiąże umowa na pół etatu lub 3/4 etatu – wymiar czasu pracy ustala się mnożąc dobowy wymiar czasu pracy (odpowiednio 4h lub 6h) przez liczbę dni roboczych poszczególnych miesięcy kalendarzowych.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu w miesiącu styczniu przepracować powinien 76h. Wynika to z mnożenia dobowego wymiaru czasu pracy (4h) przez liczbę dni roboczych przypadających do przepracowania w styczniu (19 dni).

Zachęcamy do zapoznania się z niezbędnymi narzędziami w pracy administracji kadrowej płacowej, udostępnionymi na naszej stronie internetowej.

W przypadku pytań – zachęcamy do kontaktu.

Dodaj komentarz