NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKACH WYPOSAŻONYCH W MONITORY EKRANOWE

You are currently viewing NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKACH WYPOSAŻONYCH W MONITORY EKRANOWE

Z dniem 17 listopada 2023r. wchodzą w życie przepisy znowelizowanego Rozporządzenia z dnia 18 października 2023r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Warto zaznaczyć, że z obecnie obowiązującymi przepisami mamy do czynienia już 25 lat (Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973). Zmiany wychodzą na przeciw konieczności dostosowania przepisów do otaczającej nas, zmieniającej się rzeczywistości. Powszechnym narzędziem pracy pracowników biurowych stały się m.in. komputery przenośne, których skala obecności na rynku przed ponad dwoma dekadami była marginalna. Istotna zmiana dotyczy możliwości wyposażenia pracownika w szkła kontaktowe korygujące wzrok na wniosek lekarza medycyny pracy w związku z przeprowadzaniem badań stanowiskowych. 

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII NA STANOIWSKU PRACY WYPOSAŻONYM W MONITORY EKRANOWE

Uchwalone przepisy określają konieczność dostosowania przez pracodawców wyposażenia stanowiska pracy do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, które stanowią załącznik do rozporządzenia. Chodzi w tym przypadku o wyposażenie stanowisk pracy w m.in. stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.

W załączniku do rozporządzenia określono też minimalne wymaganie, jakie powinny spełniać meble biurowe, z których korzysta pracownik. Dotyczą one rodzaju biurek, stołów oraz krzeseł. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca na życzenie pracownika powinien również wyposażyć stanowisko pracy w podnóżek.

Oświetlenie stanowiska pracy powinno natomiast zapewniać komfort pracy wzrokowej oraz być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac.

Przepisy nakładające na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi okularów korygujących wzrok uwzględniać będą możliwość ich zastąpienia szkłami kontaktowymi.

Na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w związku ze znowelizowanymi przepisami pracodawcy mają 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów, a więc od 17 listopada 2023r.

Źródło:

akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

Dodaj komentarz