35-GODZINNY TYGODNIOWY CZAS PRACY – PROJEKT

You are currently viewing 35-GODZINNY TYGODNIOWY CZAS PRACY – PROJEKT

Do Sejmu trafił projekt skrócenia tygodniowego czasu pracy do 35 godzin. Opisujemy najważniejsze postulaty zawarte w projekcie a także przyczyny oraz skutki wprowadzenia zmian w czasie pracy.

SKRÓCENIE CZASU PRACY DO 35 GODZIN TYGODNIOWO

Najważniejszą zmianą, jaką zakłada projekt nowelizacji Kodeksu Pracy jest skrócenie czasu pracy tygodniowego do 35 godzin poprzez wprowadzenie następującej formy brzmienia art. 129 § 1 Kodeksu Pracy:

„§ 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 35 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135–138, 143 i 144.”

Projekt nie przewiduje tworzenia ograniczeń w organizacji czasu pracy w okresie rozliczeniowym a więc umożliwia wykonywanie pracy przez 4 doby po 8 godzin przy założeniu skrócenia kolejnego dnia pracy do 3 godzin. Jest to oczywiście jedna z wielu możliwych do zastosowania form harmonogramu czasu pracy w oparciu o “35-godzinny tydzień”.

Co więcej – projekt nowelizacji nie niesie za sobą również zmian w zakresie planowania dobowego lub tygodniowego odpoczynku a wywołującym największe dyskusje pracowników oraz pracodawców założeniem jest brak wpływu obniżenia czasu pracy na wynagrodzenie… 

Uzasadnieniem do projektu jest poprawa stanu zdrowia Polaków i zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Według badania przeprowadzonego w 2021 r. przez komercyjne ośrodki badawcze, objawy wypalenia zawodowego zgłasza aż ⅔ polskich ankietowanych pracowników. Autorzy nowelizacji wskazują, że zmniejszenie liczby godzin czasu pracy ma pomóc w zwiększeniu wydajności pracowników. 

PRZEGLĄD ZMIAN ZAWARTYCH W PROJEKCIE

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy w zakresie czasu pracy zakłada ponadto:

  • Ograniczenie tygodniowego czas pracy wraz z godzinami nadliczbowymi do maksymalnie, przeciętnie 43 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym,
  • Ustalenie czasu pracy osoby niepełnosprawnej w maksymalnej liczbie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, a w przypadku osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności odpowiednio 6 godzin na dobę i 30 godzin tygodniowo,
  • Ustalenie maksymalnego czasu pracy kierowców w ilości 8 godzin na dobę i przeciętnie 35 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy w zakresie czasu pracy dostępny jest pod adresem:

9-020-1021-2022.pdf (sejm.gov.pl)

KOMENTARZ DO PROPONOWANYCH ZMIAN

Kształt nowelizacji przepisów o czasie pracy a także termin zgłoszenia go do Sejmu wydaje się być działaniem czysto populistycznym biorąc pod uwagę termin zbliżających się wyborów parlamentarnych. O ile trudno podważać wskaźniki OECD dotyczące liczby godzin pracy Polaków a także poczucie wypalenia zawodowego zgłaszane przez pracowników, o tyle nie trudno wskazać negatywne aspekty procedowanych zmian oraz ich wpływ na chociażby wypadkowość w zakładach pracy ale także koszt pracy w wymiarze finansowym. Założenie, że obniżenie czasu pracy nie wpłynie na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia wydaje się być mrzonką autorów projektu. Sam fakt, iż Ustawodawca nie dysponuje żadnymi narzędziami, które pozwoliłyby mu tego dowieść a także wolnorynkowy charakter gospodarki z dużą dozą wątpliwości nakazują spojrzeć na proponowane zmiany.

Nie zapominajmy także, że są branże, w których zapotrzebowanie na pracę nie jest rekompensowane podażą na rynku pracy. Wyobraźmy sobie dla przykładu pracownika branży najbardziej narażonej na wypadki w pracy (wybór dowolny z analizy GUS), który w krótszym czasie, przy zachowaniu najwyższych zasad bezpieczeństwa wykonuje swoje czynności szybciej w celu ich zakończenia… Odnosimy wrażenie, że można było przygotować lepsze, dostosowane do obu stron (pracownik/pracodawca) propozycje. 

 

Dodaj komentarz