17 maja 2024r. – TERMIN DOSTOSOWANIA STANOWISK PRACY

You are currently viewing 17 maja 2024r. – TERMIN DOSTOSOWANIA STANOWISK PRACY

Już tylko 7 dni pozostało pracodawcom na dostosowanie stanowisk pracy w związku z wejściem w życie z dniem 17 listopada 2023r. przepisów znowelizowanego Rozporządzenia z dnia 18 października 2023r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.  Zmiany wychodzą na przeciw konieczności dostosowania przepisów do otaczającej nas, zmieniającej się rzeczywistości. Powszechnym narzędziem pracy pracowników biurowych stały się m.in. komputery przenośne, których skala obecności na rynku przed ponad dwoma dekadami była marginalna. Istotna zmiana dotyczy możliwości wyposażenia pracownika w szkła kontaktowe korygujące wzrok na wniosek lekarza medycyny pracy w związku z przeprowadzaniem badań stanowiskowych. 

Przedsiębiorcy otrzymali 6 miesięcy na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do nowych przepisów BHP. Termin ten mija 17 maja 2024r.

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII NA STANOIWSKU PRACY WYPOSAŻONYM W MONITORY EKRANOWE

Nowe przepisy oznaczają konieczność dostosowania przez pracodawców wyposażenia stanowiska pracy do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, które stanowią załącznik do rozporządzenia. Chodzi w tym przypadku o wyposażenie stanowisk pracy w m.in. stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.

W załączniku do rozporządzenia określono też minimalne wymaganie, jakie powinny spełniać meble biurowe, z których korzysta pracownik. Dotyczą one rodzaju biurek, stołów oraz krzeseł. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca na życzenie pracownika powinien również wyposażyć stanowisko pracy w podnóżek.

Oświetlenie stanowiska pracy powinno natomiast zapewniać komfort pracy wzrokowej oraz być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac.

Przepisy nakładające na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi okularów korygujących wzrok uwzględniają ponadto możliwość ich zastąpienia szkłami kontaktowymi.

Dodaj komentarz