POLITYKA PRYWATNOŚCI

Naszym celem jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa na naszym Portalu, dlatego też Państwa prywatność oraz dane osobowe są dla nas bardzo ważne. Prosimy o zapoznanie się z poniższym wykazem, z którego dowiedzą się Państwo w jaki sposób działa nasz Portal. Zapewniamy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

1

DANE ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest firma KOMPLEKSOWE USŁUGI KADROWO-PŁACOWE  z siedzibą w Radzionkowie, przy ul. Kużaja 6. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu e-mail: admin@kadry-place.info

2

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie podjęcia działań związanych z:

 • wnioskiem o przesłanie oferty współpracy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej,
 • przesłaniem informacji o aktualizacji narzędzi kadrowo-płacowych, w tym kalkulatora wynagrodzeń, na podstawie dobrowolnego wniosku użytkownika.
3

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. podstaw, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony www, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Przetwarzanie danych podlega surowym przepisom unijnym o ochronie danych osobowych, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa.

4

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub w okresie wymaganym zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi typu “newsletter”, korzystania z formularzy zgłoszenia w dziale “KONTAKT” oraz umożliwienia dostępu do materiałów związanych z tematyką poruszaną na Portalu, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Państwa.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. 

5

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do zakresu przetwarzanych danych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • wycofania zgody

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt z Administratorem drogą email: admin@kadry-place.info

6

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz naszą stronę www. Pliki te są przesyłane przez serwis internetowy do przeglądarki. Każdy plik cookie posiada anonimowy identyfikator i pozwala zidentyfikować urządzenie, w którego pamięci został zapisany przez określony czas (czas, po którym dany plik cookie zostanie usunięty). Pliki cookies są zapisywane w celu rozpoznania Twojego urządzenia, poznania Twoich preferencji, a także zbierania informacji na temat Twoich wcześniejszych działań na Portalu.

Jakich plików cookies używamy?

Możemy używać następujących rodzajów plików cookies:

 • Sesyjne pliki cookies – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są konieczne, aby niektóre funkcjonalności Portalu działały poprawnie.
 • Stałe pliki cookies – dzięki nim korzystanie z Portalu jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania Twoich preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.
 • Własne pliki cookies (first party cookies) – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową. Służą poprawie jakości korzystania z Portalu.
 • Pliki cookies stron trzecich (third party cookies) – są wykorzystywane przez strony trzecie, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Twoich wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

Pliki cookies używane przez Portal można podzielić na następujące kategorie:

A. Pliki cookies konieczne;
B. Pliki cookies wydajności;
C. Pliki cookies funkcjonalne;

7

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności naszej strony www spełnia aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług firmy.