KALKULATOR SKŁADKI ZDROWOTNEJ 2022

Kalkulator składki zdrowotnej uwzględnia zmiany wynikające z wprowadzenia Polskiego Ładu:

- AKTUALNE PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE -

- PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DLA OPODATKOWANIA SKALĄ PODATKOWĄ LUB PODATKIEM LINIOWYM -

0 %
ZGODNOŚĆ Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI

Kalkulator oparty na aktualnych danych, zgodny z Polskim Ładem

ikona blog

PRZYCHÓD OPODATKOWANY NA ZASADACH OGÓLNYCH (SKALA PODATKOWA)

PRZYCHÓD OPODATKOWANY PODATKIEM LINIOWYM

PRZYCHÓD OPODATKOWANY W POSTACI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

PRZYCHÓD OPODATKOWANY W POSTACI KARTY PODATKOWEJ

F.A.Q.

OBJAŚNIENIA

SKŁADKA ZDROWOTNA

Podstawę składki zdrowotnej osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub korzystających z ulgi na start, które wybrały formę opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi:

  1. Kwota 3.732,62 PLN (tj. 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty  60 000 PLN. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 335,94 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki)
  1. Kwota 6.221,04 PLN (100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 PLN i nie przekroczyły kwoty 300 000 PLN. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 559,89 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki).
  2. Kwota 11.197,87 PLN (180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę  300 000 PLN. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1.007,81 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Podstawę składki zdrowotnej osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej  stanowi kwota 3.010 PLN (minimalne wynagrodzenie w 2022 r.).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 270,90 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Podstawą składki zdrowotnej osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest kwota:

  1. Za miesiąc styczeń 2022 r. zadeklarowana, nie niższa niż 4.665,78 PLN (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne tych osób za styczeń 2022 r. nie może być niższa od kwoty 419,92 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

  1. Za miesiące od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r. ustalona na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.

Miesięczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 3.010 PLN. Tym samym składka nie może być niższa od kwoty 270,90 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3.010 PLN).

Podstawę składki zdrowotnej osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start stanowi kwota 6.221,04 PLN (100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 559,89 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADKI ZDROWOTNEJ 2022

O NAS

Jesteśmy liderem na rynku outsourcingu kadrowo-płacowego. Jesteśmy przekonani, że profesjonalizm wymaga specjalizacji. Naszą specjalizacją jest HR.

Wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenie w dostarczaniu najwyższych standardów obsługi zapewniamy profesjonalną opiekę nad administracją kadrowo-płacową naszych Klientów.

KONTAKT

41-922 RADZIONKÓW, KUŻAJA 6

696-180-372

NIP: 627-253-65-51

ADRES

KOMPLEKSOWE USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

41-922 RADZIONKÓW, KUŻAJA 6

NIP: 627-253-65-51

tel.: 696-180-372