ZUS – wpłata składek za maj 2023r. – płatnicy posiadający osobowość prawną

ZUS - termin wpłaty składek za maj 2023r. dla płatników posiadających osobowość prawną Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, opłacający składki społeczne i posiadający osobowość prawną zobowiązani są do opłacania składek społecznych w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składki są należne. Obowiązek ten dotyczy: Obowiązki wynikające ze zmian w systemie ubezpieczeń społecznych […]

PPK – wpłata składek za miesiąc maj 2023r.

PPK - termin wpłaty naliczonych przez pracodawcę oraz potrąconych z wynagrodzenia pracowników w wynagrodzeniu wypłaconym w maju 2023r. Powszechne Plany Kapitałowe - wszystkie niezbędne informacje znajda Państwo na stronie: MojePPK.pl — oficjalny portal Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK  

PDOF – termin wpłaty zaliczki podatku do US za miesiąc maj 2023r.

PDOF - termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczonej z wynagrodzeń wpłaconych w maju 2023r. Ustawa o podatku dochodowym (potocznie nazwana "PIT") zobowiązuje płatnika zatrudniającego pracowników do obliczania oraz pobierania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy kalkulowanej od wynagrodzenia zatrudnianych przez siebie osób, które uzyskują przychody na podstawie łączącego strony stosunku […]

ZUS – wpłata składek za maj 2023r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

ZUS - termin wpłaty składek we własnym imieniu za maj 2023 Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, opłacający składki społeczne we własnym imieniu zobowiązani są do opłacania składek społecznych w terminie do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składki są należne. W 2023r. zmianie uległa zarówno kwota podstawy składek społecznych (emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, Funduszu […]

PFRON – wpłata za miesiąc maj 2023r.

PFRON - termin wpłaty składki obliczonej zgodnie ze stanem zatrudnienia w maju 2023r. Wielkość zatrudnienia jest podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zobowiązany do dokonywania wpłat do PFRON jest pracodawca, który: osiąga w danym miesiącu zatrudnienie, co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty, i nie zatrudnia osób niepełnosprawnych albo […]

Dofinansowanie PFRON za miesiąc maj 2023r.

Dofinansowanie PFRON - złożenie wniosku Wn-D za miesiąc maj 2023r. Dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcom, którzy: prowadzą zakład pracy chronionej, zatrudniają (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników, zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, […]

ZUS – wpłata składek za czerwiec 2023r. – płatnicy posiadający osobowość prawną

ZUS - termin wpłaty składek za czerwiec 2023r. dla płatników posiadających osobowość prawną Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, opłacający składki społeczne i posiadający osobowość prawną zobowiązani są do opłacania składek społecznych w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składki są należne. Obowiązek ten dotyczy: Obowiązki wynikające ze zmian w systemie ubezpieczeń społecznych […]

PPK – wpłata składek za miesiąc czerwiec 2023r.

PPK - termin wpłaty naliczonych przez pracodawcę oraz potrąconych z wynagrodzenia pracowników w wynagrodzeniu wypłaconym w czerwcu 2023r. Powszechne Plany Kapitałowe - wszystkie niezbędne informacje znajda Państwo na stronie: MojePPK.pl — oficjalny portal Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK  

PDOF – termin wpłaty zaliczki podatku do US za miesiąc czerwiec 2023r.

PDOF - termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczonej z wynagrodzeń wpłaconych w czerwcu 2023r. Ustawa o podatku dochodowym (potocznie nazwana "PIT") zobowiązuje płatnika zatrudniającego pracowników do obliczania oraz pobierania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy kalkulowanej od wynagrodzenia zatrudnianych przez siebie osób, które uzyskują przychody na podstawie łączącego strony stosunku […]

ZUS – wpłata składek za czerwiec 2023r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

ZUS - termin wpłaty składek we własnym imieniu za czerwiec 2023 Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, opłacający składki społeczne we własnym imieniu zobowiązani są do opłacania składek społecznych w terminie do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składki są należne. W 2023r. zmianie uległa zarówno kwota podstawy składek społecznych (emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, Funduszu […]

PFRON – wpłata za miesiąc czerwiec 2023r.

PFRON - termin wpłaty składki obliczonej zgodnie ze stanem zatrudnienia w czerwcu 2023r. Wielkość zatrudnienia jest podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zobowiązany do dokonywania wpłat do PFRON jest pracodawca, który: osiąga w danym miesiącu zatrudnienie, co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty, i nie zatrudnia osób niepełnosprawnych albo […]

Dofinansowanie PFRON za miesiąc czerwiec 2023r.

Dofinansowanie PFRON - złożenie wniosku Wn-D za miesiąc czerwiec 2023r. Dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcom, którzy: prowadzą zakład pracy chronionej, zatrudniają (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników, zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, […]