Dofinansowanie PFRON za miesiąc kwiecień 2022r.

Dofinansowanie PFRON - złożenie wniosku Wn-D za miesiąc kwiecień 2022r. Dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcom, którzy: prowadzą zakład pracy chronionej, zatrudniają (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż […]

PPK – wpłata składek za miesiąc maj 2022r.

PPK - termin wpłaty naliczonych przez pracodawcę oraz potrąconych z wynagrodzenia pracowników w wynagrodzeniu wypłaconym w miesiącu maju 2022r. Powszechne Plany Kapitałowe - wszystkie niezbędne informacje znajda Państwo na stronie: […]

PFRON – wpłata za miesiąc maj 2022r.

PFRON - termin wpłaty składki obliczonej zgodnie ze stanem zatrudnienia w miesiącu maju 2022r. Wielkość zatrudnienia jest podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zobowiązany do […]

Dofinansowanie PFRON za miesiąc maj 2022r.

Dofinansowanie PFRON - złożenie wniosku Wn-D za miesiąc maj 2022r. Dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcom, którzy: prowadzą zakład pracy chronionej, zatrudniają (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż […]

PPK – wpłata składek za miesiąc czerwiec 2022r.

PPK - termin wpłaty naliczonych przez pracodawcę oraz potrąconych z wynagrodzenia pracowników w wynagrodzeniu wypłaconym w miesiącu czerwcu 2022r. Powszechne Plany Kapitałowe - wszystkie niezbędne informacje znajda Państwo na stronie: […]

PFRON – wpłata za miesiąc czerwiec 2022r.

PFRON - termin wpłaty składki obliczonej zgodnie ze stanem zatrudnienia w miesiącu czerwcu 2022r. Wielkość zatrudnienia jest podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zobowiązany do […]