ZUS – składki za październik 2021r.

Termin wpłaty składek za miesiąc październik 2021r. pozostałych płatników z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie

ZUS – składki za listopad 2021r.

Termin wpłaty składek za miesiąc listopad 2021r. pozostałych płatników z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie