ZUS IWA – informacja o danych do ustalenia składki wypadkowej

Formularz ten musisz złożyć, gdy: przez wszystkie miesiące w poprzednim roku opłacałeś składki na ubezpieczenie wypadkowe za co najmniej jedną osobę i co najmniej jeden dzień w styczniu tego roku, w poprzednim roku zgłaszałeś do ubezpieczenia wypadkowego średnio co najmniej 10 osób w miesiącu (w tym siebie), 31 grudnia poprzedniego roku byłeś wpisany do rejestru REGON. […]

ZUS – wpłata składek za styczeń 2023r. – płatnicy posiadający osobowość prawną

ZUS - termin wpłaty składek za styczeń 2023r. dla płatników posiadających osobowość prawną Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, opłacający składki społeczne i posiadający osobowość prawną zobowiązani są do opłacania składek społecznych w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składki są należne. Obowiązek ten dotyczy: Obowiązki wynikające ze zmian w systemie ubezpieczeń społecznych […]

PPK – wpłata składek za miesiąc styczeń 2023r.

PPK - termin wpłaty naliczonych przez pracodawcę oraz potrąconych z wynagrodzenia pracowników w wynagrodzeniu wypłaconym w styczniu 2023r. Powszechne Plany Kapitałowe - wszystkie niezbędne informacje znajda Państwo na stronie: MojePPK.pl — oficjalny portal Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK  

PDOF – termin wpłaty zaliczki podatku do US za miesiąc styczeń 2023r.

PDOF - termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczonej z wynagrodzeń wpłaconych w miesiącu styczniu 2023r. Ustawa o podatku dochodowym (potocznie nazwana "PIT") zobowiązuje płatnika zatrudniającego pracowników do obliczania oraz pobierania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy kalkulowanej od wynagrodzenia zatrudnianych przez siebie osób, które uzyskują przychody na podstawie łączącego strony […]

ZUS – wpłata składek za styczeń 2023r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

ZUS - termin wpłaty składek we własnym imieniu za styczeń 2023 Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, opłacający składki społeczne we własnym imieniu zobowiązani są do opłacania składek społecznych w terminie do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składki są należne. W 2023r. zmianie ulega zarówno kwota podstawy składek społecznych (emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, Funduszu […]

PFRON – wpłata za miesiąc styczeń 2023r.

PFRON - termin wpłaty składki obliczonej zgodnie ze stanem zatrudnienia w styczniu 2023r. Wielkość zatrudnienia jest podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zobowiązany do dokonywania wpłat do PFRON jest pracodawca, który: osiąga w danym miesiącu zatrudnienie, co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty, i nie zatrudnia osób niepełnosprawnych albo […]

Dofinansowanie PFRON za miesiąc styczeń 2023r.

Dofinansowanie PFRON - złożenie wniosku Wn-D za miesiąc styczeń 2023r. Dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcom, którzy: prowadzą zakład pracy chronionej, zatrudniają (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników, zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, […]

ZUS – wpłata składek za luty 2023r. – płatnicy posiadający osobowość prawną

ZUS - termin wpłaty składek za luty 2023r. dla płatników posiadających osobowość prawną Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, opłacający składki społeczne i posiadający osobowość prawną zobowiązani są do opłacania składek społecznych w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składki są należne. Obowiązek ten dotyczy: Obowiązki wynikające ze zmian w systemie ubezpieczeń społecznych […]

PPK – wpłata składek za miesiąc luty 2023r.

PPK - termin wpłaty naliczonych przez pracodawcę oraz potrąconych z wynagrodzenia pracowników w wynagrodzeniu wypłaconym w lutym 2023r. Powszechne Plany Kapitałowe - wszystkie niezbędne informacje znajda Państwo na stronie: MojePPK.pl — oficjalny portal Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK  

PDOF – termin wpłaty zaliczki podatku do US za miesiąc luty 2023r.

PDOF - termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczonej z wynagrodzeń wpłaconych w lutym 2023r. Ustawa o podatku dochodowym (potocznie nazwana "PIT") zobowiązuje płatnika zatrudniającego pracowników do obliczania oraz pobierania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy kalkulowanej od wynagrodzenia zatrudnianych przez siebie osób, które uzyskują przychody na podstawie łączącego strony stosunku […]

ZUS – wpłata składek za luty 2023r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

ZUS - termin wpłaty składek we własnym imieniu za luty 2023 Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, opłacający składki społeczne we własnym imieniu zobowiązani są do opłacania składek społecznych w terminie do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składki są należne. W 2023r. zmianie uległa zarówno kwota podstawy składek społecznych (emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, Funduszu […]

PFRON – wpłata za miesiąc luty 2023r.

PFRON - termin wpłaty składki obliczonej zgodnie ze stanem zatrudnienia w lutym 2023r. Wielkość zatrudnienia jest podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zobowiązany do dokonywania wpłat do PFRON jest pracodawca, który: osiąga w danym miesiącu zatrudnienie, co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty, i nie zatrudnia osób niepełnosprawnych albo […]