Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

PFRON – wpłata za miesiąc wrzesień 2023r.

20 października Cały dzień

PFRON – termin wpłaty składki obliczonej zgodnie ze stanem zatrudnienia we wrześniu 2023r.

Wielkość zatrudnienia jest podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zobowiązany do dokonywania wpłat do PFRON jest pracodawca, który:

  • osiąga w danym miesiącu zatrudnienie, co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty,
  • i nie zatrudnia osób niepełnosprawnych albo poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 % (pracodawca nie będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym) wśród ogólnego stanu zatrudnienia, albo jest mniejszy niż 2% ( pracodawca będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym)  wśród ogólnego stanu zatrudnienia,

Więcej:

Kogo dotyczą wpłaty – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Masz pytania? Skorzystaj z kontaktu z nami.

Szczegóły

Data:
20 października

Dodaj komentarz