Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

PFRON – wpłata za miesiąc październik 2023r.

20 listopada Cały dzień

PFRON – termin wpłaty składki obliczonej zgodnie ze stanem zatrudnienia w październiku 2023r.

Wielkość zatrudnienia jest podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zobowiązany do dokonywania wpłat do PFRON jest pracodawca, który:

  • osiąga w danym miesiącu zatrudnienie, co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty,
  • i nie zatrudnia osób niepełnosprawnych albo poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 % (pracodawca nie będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym) wśród ogólnego stanu zatrudnienia, albo jest mniejszy niż 2% ( pracodawca będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym)  wśród ogólnego stanu zatrudnienia,

Więcej:

Kogo dotyczą wpłaty – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Masz pytania? Skorzystaj z kontaktu z nami.

Szczegóły

Data:
20 listopada

Dodaj komentarz