PODATEK DOCHODOWY 2022R.

Od maja bieżącego roku trwały prace związane z przygotowaniem pakietu ustaw wprowadzające zmiany w zakresie najważniejszych sfer życia Polaków. Program partii rządzącej nazywany Polskim Ładem wprowadza ogromne zmiany m.in. w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych już od 1 stycznia 2022r. W czwartek 28 października 2021r.…

1 Komentarz

WYNAGRODZENIE MINIMALNE

cyt." Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., przedłożone przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. na poziomie 3010 zł. Oznacza to wzrost o 210 zł w…

0 Komentarzy