REGULAMIN PRACY

Regulamin pracy jest wewnątrzzakładowym źródłem przepisów prawa pracy, określającym organizację oraz porządek w procesie pracy danego pracodawcy.Dokonując krótkiej charakterystyki regulaminu pracy należy wspomnieć, że:PRZEPISY REGULAMINU PRACY NIE MOGĄ BYĆ MNIEJ KORZYSTNE NIŻ TE WYNIKAJĄCE Z KODEKSU PRACYTREŚĆ REGULAMINU NIE MOŻE ODNOSIĆ SIĘ DO SFERY PRYWATNEJ PRACOWNIKAPRZEPISY REGULAMINU…

0 Komentarzy