WYNAGRODZENIE NADLICZBOWE

Czas pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie powinien przekraczać 8 godzin w ciągu doby i 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Istnieją oczywiście możliwości wprowadzenia systemów czasu pracy pozwalających na przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy. Jest to możliwe między innymi poprzez wprowadzenie równoważnego…

1 Komentarz