LIMIT SKŁADEK SPOŁECZNYCH 2022r.

Projekt ustawy budżetowej został przygotowany. Od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zależy maksymalna wysokość składek emerytalno-rentowych opłacanych przez pracodawcę (16,26% podstawy) oraz pracownika (11,26% podstawy). Roczna podstawa składek emerytalno-rentowych ograniczona jest do kwoty 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w ustawie budżetowej. Przypominamy, że ograniczenie składek nie dotyczy…

0 Komentarzy