CZAS PRACY 2022r.

Sposób ustalenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym został zdefiniowany w art.  130. Kodeksu Pracy: §  1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się: 1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a…

0 Komentarzy

RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY

Spotykamy się bardzo często z pytaniami: W JAKI SPOSÓB ZWIĘKSZYĆ PRODUKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW? Osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo wymaga dążenia do ciągłego doskonalenia a odpowiednie wykorzystanie zasobów ludzkich jest kluczowym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność firmy. Jest kilka sposobów na zwiększenie efektywności kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników. W…

0 Komentarzy