LIMIT SKŁADEK SPOŁECZNYCH 2022r.

Projekt ustawy budżetowej został przygotowany. Od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zależy maksymalna wysokość składek emerytalno-rentowych opłacanych przez pracodawcę (16,26% podstawy) oraz pracownika (11,26% podstawy). Roczna podstawa składek emerytalno-rentowych ograniczona jest do kwoty 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w ustawie budżetowej. Przypominamy, że ograniczenie składek nie dotyczy…

0 Komentarzy

PODATEK DOCHODOWY 2022R.

Od maja bieżącego roku trwały prace związane z przygotowaniem pakietu ustaw wprowadzające zmiany w zakresie najważniejszych sfer życia Polaków. Program partii rządzącej nazywany Polskim Ładem wprowadza ogromne zmiany m.in. w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych już od 1 stycznia 2022r. W czwartek 28 października 2021r.…

1 Komentarz