REGULAMIN PRACY

Regulamin pracy jest wewnątrzzakładowym źródłem przepisów prawa pracy, określającym organizację oraz porządek w procesie pracy danego pracodawcy.Dokonując krótkiej charakterystyki regulaminu pracy należy wspomnieć, że:PRZEPISY REGULAMINU PRACY NIE MOGĄ BYĆ MNIEJ KORZYSTNE NIŻ TE WYNIKAJĄCE Z KODEKSU PRACYTREŚĆ REGULAMINU NIE MOŻE ODNOSIĆ SIĘ DO SFERY PRYWATNEJ PRACOWNIKAPRZEPISY REGULAMINU…

0 Komentarzy

ZASIŁEK CHOROBOWY – ZMIANY 2022r. (cz. 2)

Pisaliśmy już o zmianach w ustalaniu prawa do zasiłków a także o zmianie ich wysokości:ZASIŁEK CHOROBOWY - ZMIANY 2022r. | KADRY PŁACE (kadry-place.info)Przypomnijmy więc najważniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022r.:skrócenie do 91 dni okresu pobierania zasiłku po ustaniu zatrudnieniawliczanie do jednego okresu zasiłkowego dwóch…

0 Komentarzy

RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY

Spotykamy się bardzo często z pytaniami: W JAKI SPOSÓB ZWIĘKSZYĆ PRODUKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW? Osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo wymaga dążenia do ciągłego doskonalenia a odpowiednie wykorzystanie zasobów ludzkich jest kluczowym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność firmy. Jest kilka sposobów na zwiększenie efektywności kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników. W…

0 Komentarzy

ZMIANA CZASU NA ZIMOWY – 2021r.

Zmiany czasu z letniego na zimowy dokonuje się jesienią każdego roku w naszym kraju w ostatnią niedzielę października. W 2021 r. zmiana czasu na zimowy będzie miała miejsce 31 października. Zmiany czasu dokonuje się w nocy z soboty 30 października na niedzielę 31 października. Zmiana czasu polega…

0 Komentarzy

ZASIŁEK CHOROBOWY – ZMIANY 2022r. (cz. 1)

Od dnia 1 stycznia 2022r. zmianie ulegną przepisy regulujące zasady, wysokość oraz terminy przyznawania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Z dotychczasowej treści ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa) wynika, że zasiłek chorobowy przysługuje za okres trwania niezdolności do pracy…

2 komentarze

WYNAGRODZENIE MINIMALNE

cyt." Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., przedłożone przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. na poziomie 3010 zł. Oznacza to wzrost o 210 zł w…

0 Komentarzy