DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 2022r. – zmiany

Od początku 2022r. wprowadzone zostaną zmiany w zakresie obejmowania oraz ustawania dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz chorobowego. WNIOSEK DOROZUMIANY OBJĘCIA UBEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM Obecne przepisy systemu ubezpieczeń społecznych uwzględniają tzw. dorozumiane objęcie ubezpieczeniem. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku gdy składki za dany miesiąc zostały rozliczone oraz opłacone…

0 Komentarzy

SKŁADKA ZDROWOTNA 2022r. – ZAOSZCZĘDŹ OPŁACAJĄC SKŁADKĘ ZA GRUDZIEŃ… W GRUDNIU

Od początku 2022r. wprowadzone zostaną zmiany w zakresie kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy. Dotychczas obowiązujące przepisy pozwalają na częściowe odliczenie składki zdrowotnej od skalkulowanej kwoty zaliczki na podatek dochodowy. Obowiązujący od początku 2022r. tzw. "Polski Ład" wprowadza zmiany w tym zakresie. Niezależnie od formy opodatkowania przedsiębiorcy nie…

0 Komentarzy

CZAS PRACY 2022r.

Sposób ustalenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym został zdefiniowany w art.  130. Kodeksu Pracy: §  1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się: 1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a…

0 Komentarzy

LIMIT SKŁADEK SPOŁECZNYCH 2022r.

Projekt ustawy budżetowej został przygotowany. Od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zależy maksymalna wysokość składek emerytalno-rentowych opłacanych przez pracodawcę (16,26% podstawy) oraz pracownika (11,26% podstawy). Roczna podstawa składek emerytalno-rentowych ograniczona jest do kwoty 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w ustawie budżetowej. Przypominamy, że ograniczenie składek nie dotyczy…

0 Komentarzy

PODATEK DOCHODOWY 2022R.

Od maja bieżącego roku trwały prace związane z przygotowaniem pakietu ustaw wprowadzające zmiany w zakresie najważniejszych sfer życia Polaków. Program partii rządzącej nazywany Polskim Ładem wprowadza ogromne zmiany m.in. w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych już od 1 stycznia 2022r. W czwartek 28 października 2021r.…

1 Komentarz

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Ubezpieczony, zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego ma prawo do zasiłku opiekuńczego w przypadku konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem a także wtedy gdy dziecko zostanie poddane izolacji bądź przebywać będzie na kwarantannie. Z prawa do zasiłku opiekuńczego może skorzystać także rodzic dziecka do lat 8, opiekujący się nim…

0 Komentarzy